1. Wykorzystanie komputera w codziennym życiu i pracy (24h)

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • zajmujesz się prowadzeniem biura, finansami, etc.
 • tworzysz pisma i raporty
 • codziennie korzystasz w pracy z komputera i aplikacji biurowych, ale czujesz, że nie wykorzystujesz wszystkich ich możliwości.

 Podczas szkolenia nauczysz się:

 • wykorzystywania MS Word i MS Excel do pracy biurowej i codziennego użytku,
 • używania tabel, filtrowania i sortowania danych,
 • bezpiecznego korzystania z Internetu,
 • posługiwania się danymi z sieci – wymiana informacji, poszukiwanie interesujących ofert,
 • planowania pracy z wykorzystaniem Outlook.

2. Efektywne wykorzystanie aplikacji biurowych (Word, Excel, Outlook) (24h)

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • wykorzystujesz już Word, Excel, Outlook w codziennej pracy ale chciałbyś poznać więcej przydatnych funkcji,
 • chcesz swoją pracę wykonywać szybciej i bardziej efektywnie

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • tworzenia uporządkowanych dokumentów, także z użyciem stylów,
 • przyspieszenia pracy z użyciem korespondencji seryjnej,
 • wprowadzania i formatowania danych w arkuszu kalkulacyjnym,
 • używania formuł obliczeniowych,
 • tworzenia wykresów,
 • planowania pracy z wykorzystaniem Outlook.

3. Praktyczne narzędzia do analizy, interpretacji i wizualizacji danych (Excel, PowerPoint, Visio)(24h)

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • przetwarzanie danych to Twoja codzienność,
 • wykonujesz wiele obliczeń na obszernych zbiorach danych,
 • tworzysz zestawienia i raporty.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • przetwarzania w MS Excel danych z różnych źródeł, w tym z baz danych,
 • filtrowania i sortowania danych,
 • raportowania z użyciem tabel i wykresów przestawnych,
 • przygotowania prezentacji wyników analizy w PowerPoint,
 • tworzenia diagramów i schematów w Visio.

4. Microsoft Excel w codziennej pracy – poziom podstawowy (24h)

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli chcesz poznać funkcjonalności programu Microsoft Excel, które pozwalają na:

 • prawidłowe wprowadzanie, przygotowywanie i formatowanie danych,
 • definiowanie sposobu wyświetlania zawartości komórek,
 • graficzną prezentację danych w arkuszu,
 • korzystanie z mechanizmów filtrowania i sortowania w celu ułatwienia wyszukiwania i czytelnej prezentacji danych.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • tworzenia i zapisywania skoroszytów, poruszania się między otwartymi skoroszytami,
 • dostosowywania do własnych potrzeb opcji aplikacji, takich jak widok dokumentu, wstążka, paski narzędzi,
 • pracy na obszarach komórek,
 • wprowadzania danych liczbowych, tekstowych i dat,
 • modyfikowania danych w komórkach w oparciu o wybrane funkcje programu,
 • formatowania danych,
 • formatowania sposobu wyświetlania tekstu w komórce i wyglądu samej komórki,
 • tworzenia różnych rodzajów wykresów.

5. Microsoft Excel w codziennej pracy – poziom średniozaawansowany (24h)

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli chcesz nauczyć się jak wykorzystać zaawansowane narzędzia arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel do:

 • analizy danych,
 • prezentacji danych,
 • obliczeń z wykorzystaniem danych,
 • importowania i konsolidacji danych
 • dostosowania wyglądu i zawartości arkuszy do własnych potrzeb,
 • zabezpieczania arkuszy i skoroszytów.

Podczas szkolenia nauczysz się:

 • wykonywania operacji na kolumnach i wierszach, w tym ukrywania i blokowania wierszy/kolumn,
 • wykonywania operacji na arkuszach,
 • tworzenia prostych formuł obliczeniowych,
 • wykorzystywania podstawowych funkcji rozpoznawania i interpretowania podstawowych błędów formuł,
 • tworzenia ograniczenia możliwości wprowadzania danych, w tym definiowania list rozwijanych dla pól,
 • wykorzystywania zaawansowanych narzędzi formatowania danych, w tym formatowanie warunkowe,
 • importowania danych zewnętrznych,
 • tworzenia tabel i efektywnej z nimi pracy,
 • stosowania konspektu,
 • ochrony arkusza/skoroszytu za pomocą hasła,
 • łączenia danych z różnych arkuszy,
 • modyfikowania poszczególnych elementów wykresu.