O projekcie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Śląska akademia kompetencji TIK w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie oferowane szkolenia są bezpłatne!

Szkolenia użytkowników ICT
Skorzystaj ze znakomitych szkoleń z użytkowania komputerów. Co ważne - nie skupiamy się na syntetycznych funkcjach oprogramowania "formatowanie tekstu" ale uczymy jak używać nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Chcesz wiedzieć jak sprawnie wyszukiwać informacje w internecie, posługiwać się bankowością elektroniczną, prowadzić domowy budżet? Zapraszamy na nasze szkolenia dla użytkowników ICT. Każde ze szkoleń będzie trwało łącznie 24h. Do wyboru będzie kilka tematów wiodących z codziennego użytkowania nowoczesnych technologii.

Szkolenia użytkowników IT
Posługujesz się sprawnie komputerem? Chcesz wiedzieć więcej? Jak powstaje oprogramowanie? Zapraszamy na ścieżki szkoleniowe złożone z autoryzowanych szkoleń Microsoft lub Oracle. Niezwykle atrakcyjna oferta dla osób wkraczających w świat profesjonalnego IT. Każda ze ścieżek obejmuje 3 autoryzowane szkolenia i kończy się zewnętrznym egzaminem certyfikującym.
Już dziś zgłoś swój udział do projektu, bo liczba miejsc jest ograniczona!

Szkolenia językowe
Do You speak English? Sprechen sie deutch? Parlez vous francais?
Jeżeli chcesz odpowiedzieć Yes, Ja, Oui - zapraszamy na nasze szkolenia językowe. Szkolenia realizowane przez profesjonalną szkołę językową na jednym z poziomów Komisji Europejskiej. Szkolenie trwa 60 godzin i prowadzone jest w małych, komfortowych grupach do 12 osób. Szkolenie prowadzą profesjonalni lektorzy na poziomach dostosowanych do zaawansowania uczestników poszczególnych grup.

Folmularz zgłoszeniowy
Sprawdź czy możesz wziąć udział w projekcie.
Zarejestruj się na portalu projektowym!
Następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Organizacja projektu

Szkolenia blisko Ciebie
W miarę możliwości i liczby chętnych, szkolenia będą realizowane w lokalizacjach zbliżonych do miejsc zamieszkania osób zgłaszających się do udziału w projekcie. Będą to lokalizacje położone w każdym z subregionów województwa: centralnym, północnym, południowym i zachodnim.

Cele szczegółowe projektu
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lub kompetencji u min. 70% osób wśród 630 osób pracujących (290 kobiet i 340 meżczyzn) z woj. śląskiego w wieku 25 lat i więcej, należących do min jednej z poniższych grup:

  • Osób po 50 roku życia
  • Kobiet
  • Osób posiadających wykształcenie maks. ponadgimnazjalne
  • Osób niepełnosprawnych
  • Osób mieszkających na terenach wiejskich

które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach w obszarach:

  • Wykorzystanie narzędzi ICT w roli użytkownika
  • Tworzenie rozwiązań i wspieranie użytkowników narzędzi ICT
  • Języków obcych

w okresie 01.07.2016-30.06.2019.

Aktualnie na szkolenia w pierwszej kolejności kierujemy osoby posiadające wykształcenie maksymalnie średnie.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 4 086 786,48 zł.
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego https://rpo.slaskie.pl

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn - link.