O projekcie

Asseco Data Systems SA realizuje projekt „Śląska akademia kompetencji TIK w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu wszystkie oferowane szkolenia są bezpłatne!

Szkolenia realizowane w ramach projektu pozwalają osobom początkującym nauczyć się używać komputera w codziennych zastosowaniach. Bardziej zaawansowane osoby mogą skorzystać z autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle w obszarze administracji systemami i programowania

Każdy uczestnik/czka może wziąć udział w dwóch szkoleniach:

 • językowym i/lub
 • komputerowym ICT lub komputerowym IT

Szkolenia użytkowników ICT

Jest to szkolenie dedykowane osobom chcącym podnosić swoje kompetencje zawodowe w obszarze zagadnień związanych z profesjonalną obsługą komputera i Internetu. Szkolenie przygotowane zostało z myślą o pracownikach, dla których liczy się efektywna i skuteczna praca. Uczestnik, w zależności od wybranej ścieżki szkolenia, dowie się m.in.:

 • Jak sprawnie, szybko i bezpiecznie poruszać się w Internecie
 • Jak pozyskać informacje o klientach, napisać i przesłać im atrakcyjną ofertę. Jak nawiązać i utrzymać z nimi kontakt
 • Nauczy się jak zarządzać zasobami Internetu z zachowaniem praw autorskich
 • Jak efektywnie wykorzystać komputer w pracy i życiu codziennym
 • Jak tworzyć profesjonalne pisma i dokumenty korzystając z MS WORDA
 • Jak korzystać z arkuszy kalkulacyjnych do praktycznych obliczeń w celu podniesienia poziomu i efektowności prezentacji danych firmy przy użyciu MS EXCELA
 • Jak sprawnie wyszukiwać informacje w Internecie
 • Jak posługiwać się bankowością elektroniczną, prowadzić domowy budżet?

Każde ze szkoleń będzie trwało łącznie 80h. Do wyboru będzie kilka tematów wiodących z codziennego użytkowania nowoczesnych technologii.

Szkolenia użytkowników IT

Każda ze ścieżek obejmuje 3 autoryzowane szkolenia i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym nabyte podczas szkolenia umiejętności:

 • Rozwiązywanie problemów technicznych
 • Programowanie Microsoft
 • Programowanie Oracle

Szkolenia językowe

W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego na różnych poziomach zaawansowania. Szkolenia językowe realizowane są przez profesjonalną szkołę językową na jednym z poziomów Komisji Europejskiej (poziom A1-C2). Szkolenie trwa 60 godzin i prowadzone jest w małych, komfortowych grupach do 12 osób.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, nasze szkolenia mogą zostać dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb.  (to mogą być te kafelki na stronie, które się odkrywa, propozycja poniżej)

 

Projekt realizowany jest w terminie: 01.07.2016-30.06.2019.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn - http://akademiatik.eduportal.pl/Dokument/Find/e3d9e071-1133-4897-a751-803994cfc54d/Prezentacja_rwno_szans_i_niedyskryminacji.pdf


 


Uczestnicy projektu

Do projektu zapraszamy osoby pracujące w wieku powyżej 25 r.ż., z wykształceniem maksymalnie średnim, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych, zamieszkałych na terenie woj. śląskiego, należących do jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

 • Osób 50+
 • Kobiet
 • Osób niepełnosprawnych
 • Osób mieszkających na terenach wiejskich