O projekcie

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Śląska akademia kompetencji TIK w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie oferowane szkolenia są bezpłatne!

Każdy uczestnik/czka może wziąć udział w dwóch szkoleniach: językowym i komputerowym ICT lub komputerowym IT


Szkolenia użytkowników ICT
Skorzystaj ze znakomitych szkoleń z użytkowania komputerów. Co ważne - nie skupiamy się na syntetycznych funkcjach oprogramowania "formatowanie tekstu" ale uczymy jak używać nowoczesnych technologii w codziennym życiu.

Jest to szkolenie dedykowane osobom chcącym podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w obszarze zagadnień związanych z profesjonalną obsługą komputera i Internetu. Szkolenie przygotowane zostało z myślą o pracownikach, dla których liczy się efektywna i skuteczna praca. Uczestnik szkolenia dowie się jak sprawnie, szybko i bezpiecznie poruszać się w Internecie. Jak pozyskać informacje o klientach, napisać i przesłać im atrakcyjną ofertę. Jak nawiązać i utrzymać z nimi kontakt. Nauczy się jak zarządzać zasobami Internetu z zachowaniem praw autorskich. Jak efektywnie wykorzystać komputer w pracy i życiu codziennym. Jak tworzyć profesjonalne pisma i dokumenty korzystając z MS WORDA oraz jak korzystać z arkuszy kalkulacyjnych do praktycznych obliczeń w celu podniesienia poziomu i efektowności prezentacji danych firmy przy użyciu MS EXCELA.

Chcesz wiedzieć jak sprawnie wyszukiwać informacje w internecie, posługiwać się bankowością elektroniczną, prowadzić domowy budżet? Zapraszamy na nasze szkolenia dla użytkowników ICT. Każde ze szkoleń będzie trwało łącznie 80h. Do wyboru będzie kilka tematów wiodących z codziennego użytkowania nowoczesnych technologii.


Szkolenia użytkowników IT
Posługujesz się sprawnie komputerem? Chcesz wiedzieć więcej? Jak powstaje oprogramowanie? Jak projektować strony internetowe? Zapraszamy na ścieżki szkoleniowe złożone z autoryzowanych szkoleń Microsoft lub Oracle. Niezwykle atrakcyjna oferta dla osób wkraczających w świat profesjonalnego IT. Każda ze ścieżek obejmuje 3 autoryzowane szkolenia i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym nabyte podczas szkolenia umiejetności. Do wyboru są dwa szkolenia:

1. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

MS 20410           

Installing and Configuring Windows Server® 2012             

MS 20411           

Administering Windows Server® 2012                                    

MS 20462

Administering Microsoft® SQL Server® Databases               

 
2. PROGRAMOWANIE

 - Oracle:

JavaScript and HTML5: Develop Web Applications

OR_JAV_SE7PR Java SE 7 Programming

OR_JAVA_EE6_Dev_Web_Serv Java EE 6: Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS

 - Microsoft:

MS 20480 Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3

MS 20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

MS 20482 Zaawansowane programowanie aplikacji Windows® Store za pomocą HTML5 i JavaScript

 
Już dziś zgłoś swój udział do projektu, bo liczba miejsc jest ograniczona!


Szkolenia językowe

Do You speak English? Sprechen sie deutch? Parlez vous francais?
Jeżeli chcesz odpowiedzieć Yes, Ja, Oui - zapraszamy na nasze szkolenia językowe. Szkolenia realizowane przez profesjonalną szkołę językową na jednym z poziomów Komisji Europejskiej. Szkolenie trwa 60 godzin i prowadzone jest w małych, komfortowych grupach do 12 osób. Szkolenie prowadzą profesjonalni lektorzy na poziomach dostosowanych do zaawansowania uczestników poszczególnych grup.


Uczestnicy projektu
Szkolenia blisko Ciebie
W miarę możliwości i liczby chętnych, szkolenia będa relizowane w lokalizacjach zbliżonych do miejsc zamieszkiwania osób zgłaszających się do udziału w projekcie. Będa to lokalizacje położone w każdym z subregionów województwa: centralnym, północnym, południowym i zachodnim.


Cele szczegółowe projektu
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lub kompetencji u min. 70% osób wśród 620 osób pracujących (285 kobiet i 335meżczyzn) z woj. śląskiego w wieku 25 lat i więcej, należących do min jednej z poniższych grup:
  • Osób po 50 roku życia
  • Kobiet
  • Osób posiadających wykształcenie maks. ponadgimnazjalne
  • Osób niepełnosprawnych
  • Osób mieszkających na terenach wiejskich

które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach w obszarach:

  • Wykorzystanie narzędzi ICT w roli użytkownika
  • Tworzenie rozwiązań i wspieranie użytkowników narzędzi ICT
  • Języków obcych

w okresie 01.07.2016-30.06.2019.

Wysokość dofinansowania dla projektu wynosi 4 086 795,400 zł.
Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego https://rpo.slaskie.pl

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn - link.